Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 18.06.2018 14:08:05 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Sídlo cirk. zboru a funkcionári
 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Mengusovce: 
 

kňaz:      Mgr.Tibor Molnár

adresa:  Mengusovce 79
č.tel.:      052/77 54 017
mobil:     0905 689 175
e-mail:   
ecav.mengusovce@gmail.com
                        

Zborové funkcie : 
 
  1. Mgr. Tibor Molnár                       zborový farár      
  2. Ing. Ondrej Alexaj                      zborový dozorca       
  3. Ing. Zuzana Schmotzerová      účtovníčka          
  4. Mgr. Ján Gallo                            predseda hosp.výboru  
 
 
 
 
Matkocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Mengusovce :

1.         Šoltis Vladimír                                  kurátor matkocirkvi Mengusovce

2.         Basarík Peter

3.         Mgr. Gallo Ján                                  predseda HV

4.         Gallová Jana                                    pokladníčka

5.         Láska Ján                                         člen HV

6.         Stromko Jaroslav                              kostolník

7.         Šalling Dušan                                    delegát na seniorátny konvent

8.         Ing. Šalingová Mária

9.         Šoltis Jaroslav                                   zapisovateľ

 
 
 
 
Dcérocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Lučivná :
 

1.         Mgr. Mária Badiarová                       kurátorka dcérocirkvi Lučivná

2.         Anna Diabelková                              pokladníčka

3.         Danka Gavalierová

4.         Ing. Viera Macuráková                      člen HV

5.         Zuzana Majerníčková                       kostolníčka

6.         Ing. Jana Rusnačková                      kantorka

7.         Vladimír Šalling                                 člen HV

8.         Anna Šuligová

9.         Bc. Helena Šuligová.                         predseda VMV, náhradný delegát na sen. konvent

 
 
Štôla :
 

1.         Ján Kuzmík                                        kurátor dcérocirkvi Štôla

3.         Mária Gemzová

4.         Mária Oravcová

5.         Viera Scholtzová                               pokladníčka

6.         Gabriela Šallingová  

7.         Ondrej Šoltýs                                     člen HV

8.         Miriam Zámečníková                          zapisovateľka, delegát na sen. konvent

 
Ďalší v dcérocirkvi :
 
1. Mária Rusnáková                                       člen HV
 
 
 
 
( Funkcie volené na obdobie 2018 - 2024 ),
 
 
( Legenda: HV - Hospodársky výbor, VMV - Vnútromisijný výbor ).
 
TOPlist