Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 10.12.2018 12:37:20 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Pozvánky:

Pozývame Vás na adventný koncert speváckeho zboru LAUDAMUS, ktorý sa uskutoční 14.12.2018 o 18:00 v ev. kostole vo Svite.

***

Spevokol Bratskej jednoty baptistov v Poprade Vás pozýva na Vianočný koncert "Keď ruku Boh podáva". Koncert sa uskutoční v modlitebni BJB v Mengusovciach v sobotu 15.12.2018 o 18:00. Vstup: voľný.

 

Služby Božie:

16. decembra 2018 - 3. adventná nedeľa

  9.30   Lučivná

11.00  Mengusovce

14.00  Štôla

 

23. decembra 2018 - 4. adventná nedeľa

  9.30   Lučivná

11.00  Mengusovce

 

Advent - duchovná príprava na Vianoce

Adventom sa začína nový cirkevný rok. Atmosféru v kresťanských chrámoch, ale i príbytkoch veriacich kresťanov charakterizuje zapálená svieca na adventnom venci.
Advent a blížiace sa Vianoce pripomínajú nielen narodenie Ježiša Krista, ale upozorňujú aj na jeho druhý príchod. Kňazi v tomto období apelujú na veriacich, aby sa ich príprava na Vianoce nezužovala len na nákupy a darčeky, ale aby sa predovšetkým sústredili na svoje vnútro, duchovnú prípravu na slávenie Vianoc, na pokánie, modlitby, vzájomné odpúšťanie a zlepšovanie vzťahov, na pomoc ľuďom v núdzi, starým, chorým a opusteným.

Adventný veniec je symbolom víťazstva, svetla i spolupatričnosti
Symbolom začínajúceho adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.
Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "svetlo sveta".

Tradícia adventného venca sa rozšírila v 19. storočí z Nemecka. Známy je príbeh o adventnom venci, ktorý vyrobil nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Narodil sa v roku 1808 v Hamburgu ako najstarší syn a mal sedem súrodencov. Vyštudoval teológiu, stal sa vychovávateľom a evanjelickým kňazom, neskôr pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. Keďže túžil starať sa o chudobných ľudí, rozhodol sa zriadiť útulok pre chudobné a opustené deti. Vďaka vynaloženému úsiliu a milodarom sa mu podarilo tento plán realizovať. V útulku, ktorý nazval Drsný dom, opustené deti nielen bývali, ale sa aj priúčali remeslu.
Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Johann H. Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a štyrmi hrubšími sviecami symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

 (zdroj: internet)

TOPlist